Urząd Stanu Cywilnego w Kraplewie, pow. ostródzki
42/347/95
Standesamt zu Kraplau

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 281 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

POWRÓT