Urząd Stanu Cywilnego w Liwie pow. ostródzki
42/348/160
Standesamt zu Bieberswalde

Geburts-Neben-Register Nr 13-22, 31-511 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 0

POWRÓT