Urząd Stanu Cywilnego w Łukcie pow. ostródzki
42/349/120
Standesamt zu Locken

Alphabetisches Namenverzeichnis zum Sterberegister1 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT