Urząd Stanu Cywilnego w Łukcie pow. ostródzki
42/349/163
Standesamt zu Locken

Sterbe-Neben-Register Nr 1-311 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 42

POWRÓT