Urząd Stanu Cywilnego w Łukcie pow. ostródzki
42/349/3
Standesamt zu Locken

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

POWRÓT