Urząd Stanu Cywilnego w Morlinach, pow. ostródzki
42/350/1
Standesamt zu Mörlen

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

POWRÓT