Urząd Stanu Cywilnego w Morlinach, pow. ostródzki
42/350/2
Standesamt zu Mörlen

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT