Urząd Stanu Cywilnego w Morlinach, pow. ostródzki
42/350/23
Standesamt zu Mörlen

Gewburts-Neben-Register Nr 1 - 131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

POWRÓT