Urząd Stanu Cywilnego w Morlinach, pow. ostródzki
42/350/28
Standesamt zu Mörlen

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWRÓT