Urząd Stanu Cywilnego w Morlinach, pow. ostródzki
42/350/7
Standesamt zu Mörlen

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4

POWRÓT