Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/1110
Standesamt zu Hohenstein

Brak skanów