Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/112
Standesamt zu Hohenstein

Geburtenbuch-Zweitbuch Tom II,Nr 1 - 1020

POWRÓT