Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/113
Standesamt zu Hohenstein

Familienbuch-Zweitbuch Tom II,Nr 1 - 440

POWRÓT