Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/115
Standesamt zu Hohenstein

Geburtenbuch/Zweitbuch/ Tom II,Nr 135 - 2250

POWRÓT