Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku, pow. ostródzki
42/351/118
Standesamt zu Hohenstein - Stadt

Familien-Zweitbuch Nr 1 - 53POWRÓT