Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/118
Standesamt zu Hohenstein

Familien-Zweitbuch Nr 1 - 53POWRÓT