Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/120
Standesamt zu Hohenstein

Familienbuch/Zweitbuch/Nr 1 - 57POWRÓT