Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku, pow. ostródzki
42/351/120
Standesamt zu Hohenstein - Stadt

Familienbuch/Zweitbuch/Nr 1 - 57POWRÓT