Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/124
Standesamt zu Hohenstein

Sterbe-Zweitbuch Nr 1 - 1540

POWRÓT