Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/132
Standesamt zu Hohenstein

Heirats-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4 5 6 7

POWRÓT