Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/185
Standesamt zu Hohenstein

Akta zbiorcze urodzeń z 1916 roku1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

POWRÓT