Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/186
Standesamt zu Hohenstein

Akta zbiorcze urodzeń z 1917 roku1 2 3 4 5 6 0

POWRÓT