Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/190
Standesamt zu Hohenstein

Akta zbiorcze urodzeń z 1918 roku1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0

POWRÓT