Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/2
Standesamt zu Hohenstein

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT