Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/3
Standesamt zu Hohenstein

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

POWRÓT