Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynku pow. ostródzki
42/351/86
Standesamt zu Hohenstein

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POWRÓT