Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie
42/352/13
Standesamt zu Osterode

Geburtenbuch/Zweitbuch/Tom I,Nr 1 - 364POWRÓT