Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie
42/352/14
Standesamt zu Osterode

Geburtenbuch/Zweitbuch/Tom II,Nr 366 - 517POWRÓT