Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie
42/352/16
Standesamt zu Osterode

Geburtenbuch/Zweitbuch/Tom I,Nr 1 - 359POWRÓT