Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie
42/352/2
Standesamt zu Osterode

Geburtenbuch Tom I,Nr 1 - 385POWRÓT