Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie
42/352/5
Standesamt zu Osterode

Geburtenbuch-Zweitbuch Tom I,Nr 1 - 395POWRÓT