Urząd Stanu Cywilnego w Ruszkowie, pow. ostródzki
42/354/17
Standesamt zu Rauschken

Geburts-Neben-Register Tom II, Nr 107 - 1131 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT