Urząd Stanu Cywilnego w Ruszkowie, pow. ostródzki
42/354/26
Standesamt zu Rauschken

Brak skanów