Urząd Stanu Cywilnego w Ruszkowie, pow. ostródzki
42/354/36
Standesamt zu Rauschken

Brak skanów