Urząd Stanu Cywilnego w Szczepankowie, pow. ostródzki
42/356/1
Standesamt zu Steffenswalde

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT