Urząd Stanu Cywilnego w Szczepankowie, pow. ostródzki
42/356/45
Standesamt zu Steffenswalde

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT