Urząd Stanu Cywilnego w Szczepankowie, pow. ostródzki
42/356/48
Standesamt zu Steffenswalde

Heiraths-Neben-Register /brak wpisów/1

POWRÓT