Urząd Stanu Cywilnego w Szczepankowie, pow. ostródzki
42/356/51
Standesamt zu Steffenswalde

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 31 2 3 4 5 6 7

POWRÓT