Urząd Stanu Cywilnego w Szczepankowie, pow. ostródzki
42/356/9
Standesamt zu Steffenswalde

Heiraths-Neben-Register Nr 4 - 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT