Urząd Stanu Cywilnego w Taborzu, pow. ostródzki
42/357/11
Standesamt zu Taberbrück

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 41 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT