Urząd Stanu Cywilnego w Taborzu, pow. ostródzki
42/357/2
Standesamt zu Taberbrück

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 21 2 3 4 5

POWRÓT