Urząd Stanu Cywilnego w Taborzu, pow. ostródzki
42/357/23
Standesamt zu Taberbrück

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

POWRÓT