Urząd Stanu Cywilnego w Taborzu, pow. ostródzki
42/357/30
Standesamt zu Taberbrück

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT