Urząd Stanu Cywilnego w Taborzu, pow. ostródzki
42/357/33
Standesamt zu Taberbrück

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

POWRÓT