Urząd Stanu Cywilnego w Wirwajdach pow. ostródzki
42/358/109
Standesamt zu Warweiden

Sterbe-Neben-Register Nr 1-38POWRÓT