Urząd Stanu Cywilnego w Wirwajdach, pow. ostródzki
42/358/119
Standesamt zu Warweiden

Sterbe-Register/Neben-Register/Nr 1 - 27POWRÓT