Urząd Stanu Cywilnego w Wirwajdach, pow. ostródzki
42/358/120
Standesamt zu Warweiden

Gebuirten-Zweitbuch Tom II,Nr 25 - 49POWRÓT