Urząd Stanu Cywilnego w Wirwajdach pow. ostródzki
42/358/121
Standesamt zu Warweiden

Familienbuch/Zweitbuch/Nr 1 - 13POWRÓT