Urząd Stanu Cywilnego w Wirwajdach, pow. ostródzki
42/358/123
Standesamt zu Warweiden

Heirats-Neben-Register Nr 1-91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT