Urząd Stanu Cywilnego w Wirwajdach, pow. ostródzki
42/358/3
Standesamt zu Warweiden

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT