Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrównie, pow. ostródzki
42/360/2
Standesamt zu Gilgenburg

Familienbuch/Zweitbuch/ Nr 1 - 44POWRÓT