Urząd Stanu Cywilnego w Dobrym, pow. pasłęcki
42/361/1
Standesamt zu Döbern

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT